Choď na obsah Choď na menu

Liturgický program

 

 

Nedeľa

9. 4. 2023

 

MYROVANIE

 

Svätá a veľká nedeľa PASCHY 

– 

SVETLÉ KRISTOVO VZKRIESENIE

 

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

15.00

 

Veľká utiereň Vzkriesenia 

+

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

* za veriacich farnosti

požehnanie veľkonočných jedál

Veľká večiereň

 

Pondelok

10. 4.

 

Svetlý pondelok

 

Prikázaný sviatok

9.15

10.00

 

Paschálna utiereň

* za veriacich farnosti

* Mária, Anna, Radoslav

Obchod okolo chrámu s čítaniami evanjelií

 

Utorok

11. 4.

Svetlý utorok

3  Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

 

18.00

 

* Dominika

Paschálna večiereň

Streda

12. 4.

Svetlá streda

18.00

* Serafína

Štvrtok

13. 4.

Svetlý štvrtok

8.00

* Barbora

Piatok

14. 4.

Voľnica

Svetlý piatok

18.00

 

* členovia spolku sv.   

   ruženca

Paschálna večiereň

Sobota

15. 4.

Svetlý sobota

8.00

 

* Katarína

 

 

Nedeľa

16. 4. 2023

 

Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi

 

10.00

 

 

15.00

 

* za veriacich farnosti

* Anna Vassová

Večiereň

V pondelok modlitby otcov a matiek nebudú!

V stredu po sv. liturgii bude miništrantské stretko.

V piatok nebudú žiadne stretká!

 

UPRATOVANIE CHRÁMU

Juraj Satvari 530, Ján Tomáš 533, Pavol Hrivňák 536, Milan Hančikovský 539 a Ľubica Longová 221. Srdečné Pán Boh zaplať rodinám Márie Makohusovej, Heleny Ondovej, Andreja PalfihoJána Hreňa a Martina Nemčíka, ktore poupratovali náš chrám v týždni pred sviatkami ako aj skupine ôsmich rodín pred nimi hneď po veľkom spovedaní. 

 

DARY NA CHRÁM

Bohuznáma rodina 500,- eur, Bohuznáma rodina 10,- eur, Bohuznáma rodina 100,- eur. Úprimné Pán Boh zaplať sa vaše štedré dary!

 

MUZIKÁL JESUS CHRIST SUPERSTAR V DJZ V PREŠOVE

Drahí veriaci, opäť srdečne pozývame vás a vaše rodiny našej farnosti na najhranejší a najslávnejší muzikál všetkých čias: Jesus Christ Superstar, ktorý sa uskutoční v nedeľu 30. apríla 2023 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Cena na jednu osobu je 22,- eur! (V cene lístka je vstupenka do divadla na predstavenie a cena za autobus.) Nahlásiť a zároveň zaplatiť môžete v sakristii najneskôr do nedele 16. apríla. Avšak už teraz je nahlásená polovica, tak len aby ste stihli! 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Jozef - Grekokatolicka corkev Secovska Polianka Program litutgii

7. 6. 2023 20:52